Společnost KeyTec disponuje 40 lisy o tonáži 32 až 630 tun, na nichž zpracováváme plech o tloušťce od 0,3 do 8 milimetrů. Používáme lisy předních světových výrobců -  Aida, Müller, EBU, Kaiser nebo Nova Beutler.

Portfolio výrobních lisů obsahuje lisy mechanické (výstředníkové) a  lisy se servopohonem .

Většina lisů je vybavena odvíjecím a rovnacím zařízením, které umožňuje lisy využít pro postupové lisování, kdy je materiál zpracováván ze svitku v automatickém režimu.

Postupové nástroje používané v KeyTec obsahují 1 až 25 kroků, kdy v každém kroku je do pásu vylisován otvor nebo prostorový tvar. Závěrečným krokem je odstřih finálního dílu, kdy výrobek opouští nástroj ve své definitivní podobě.

Společnost KeyTec je také vybavena tzv. samostatně stojícími lisy, kdy jsou místo svitkového materiálu zpracovávány plechové desky, které se po jedné do lisu vkládají.

Hmotnost nástrojů se pohybuje od 80 do 7500 kg.

Podle požadavků zákazníka je možné navrhnout a zrealizovat stavbu nástroje, který dokáže splnit náročné podmínky provozu při lisování vysoko pevnostních materiálů a životnosti několik milionů zdvihů.

Postupové lisovací nástroje jsou vlastní konstrukce. Na jejich výrobě spolupracujeme s externími nástrojárnami a firmami. Dosud byla zrealizována konstrukce a výroba přibližně 2000 nástrojů, z nichž nejméně třetina je stále aktivních a díly jsou z nich zákazníky stále odebírány. O preventivní údržbu a opravy nástrojů se stará vlastní nástrojárna s potřebným know-how a technickým vybavením.